Mesto Zlaté Moravce aj v tomto roku ocenilo prácu zdravotníkov

V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach sa dňa 30. mája 2024 uskutočnilo slávnostne oceňovanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí si z rúk primátora Zlatých Moraviec prevzali cenu a poďakovanie za prácu. Ako informuje hovorkyňa skupina Agel SK Eva Peterová, ide o najvýznamnejšie uznanie zo strany radnice zdravotníkom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju tak zdravotníctva ako aj sociálnych služieb za uplynulý rok.

Mesto Zlaté Moravce aj v tomto roku ocenilo prácu zdravotníkov

Slávnostné popoludnie sa začalo úvodným programom žiakov Základnej umeleckej školy, po ktorom
si vzal slovo primátor mesta PaedDr. Dušan Husár. Prítomným laureátom vyjadril poďakovanie. „V
centre záujmu je vždy pacient a jeho zdravie. Preto vám chcem poďakovať za vaše vysoké pracovné
nasadenie, za vašu každodennú starostlivosť o pacientov a sociálne odkázaných ľudí. Je našou
povinnosťou preukazovať vám za roky odpracované v službe pre občanov verejnú úctu. Prajem vám aj
naďalej silu a chuť na sebe pracovať. Dobré zdravie nech je vašou oporou a úspechy nech zažívate
nielen v zdravotníctve, v sociálnych službách ale aj v osobnom živote,“ povedal primátor oceneným
zdravotníkom. Plakety odovzdal spolu s predsedníčkou Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá
je súbežne členkou predstavenstva Nemocnice Agel Zlaté Moravce a.s., s pani Martou Eckhardtovou.

Laureáti slávnostného ocenenia tak, ako minulý rok, aj tentokrát boli navrhnutí na základe
odporúčania vedenia Nemocnice Agel Zlaté Moravce, Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri
Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, Zväzu diabetikov Zlaté Moravce aj obyvateľmi mesta.
,,Na našich kolegov som nesmierne hrdá. Ocenení boli moji kolegovia- zdravotníci za profesionálny
a ľudský prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Opäť sa potvrdilo, že lekári, sestry
i zdravotnícky personál sú jedineční, pretože život a zdravie človeka je nenahraditeľné,“ uviedla
Nina Horniaková, riaditeľka Nemocnice Agel Zlaté Moravce.

Prečítajte si aj:

Za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce boli ocenení:

MUDr. Ladislav Solčiansky – získal ocenenie v kategórii Lekár
Je erudovaným a vyhľadávaným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré počas svojej praxe
neustále prehlbuje. Absolvoval tri špecializácie: všeobecné lekárstvo, pneumológiu a ftizeológiu
a vnútorné lekárstvo. Nástupom do zlatomoraveckej nemocnice mohlo toto zariadenie rozvíjať
spektrum poskytovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti dvoma novými ambulanciami,
všeobecného lekára pre dospelých a ambulanciou pneumológie a ftizeológie. V nich pacientom
pomáha ako lekár prvého kontaktu, ale aj pacientom s akútnymi, chronickými ochoreniami pľúc a
dýchacej sústavy. Ocenenie mu bolo navrhnuté za jeho ľudský a empatický prístup k pacientom,
vysokú odbornosť a v neposlednom rade aj za jeho praktické skúsenosti a zručnosti. Odbornosť a
práca v prospech pacienta je pre neho viac ako prirodzená a samozrejmá.

Eva Ivanová – ocenená v kategórii Sestra
Sestra JIS Oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce bola ocenená za obetavú
prácu v zdravotníctve. Ocenenie, ktoré vyjadruje vďaku za starostlivosť o pacienta založenú na odbornosti, empatii no najmä ľudskosti. Kvalifikáciu si zvýšila štúdiom špecializačného odboru
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Hoci je profesne „mladou“ sestrou, ktorá pred prácou na
JISke mala rešpekt a obavy, veľmi rýchlo sa tak na prácu a povinnosti ako aj na nový kolektív
adaptovala. Je skúsená, erudovaná a ochotná vždy pomôcť. Svojimi vedomosťami často prekvapí
nejedného lekára. Je to sestra s veľkým srdcom, láskavá k pacientom, milá ku kolegom. Spolu
s partnerom – záchranárom vychovávajú milovaného syna.

Mesto ďalej ocenilo Zdenku Matiaškovú, ako iného zdravotníckeho pracovníka, zdravotnú sestru
Annu Gubovú a lekára MUDr. Jozefa Šedivého – In Memoriam.

Zlatomoravská nemocnice všetkým oceneným aj touto cesto srdečne blahoželá.

zdroj: Agel SK, foto: Peter Kliment

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email